Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dyskusja nad zadaniami w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 4, pod koniec przekształciła się w rozmowę na temat potrzeb rejonu i możliwości ich zaspokajania. Pojawił się nawet pomysł założenia stowarzyszenia na rzecz Zakanala.

A co znajdziemy na wrześniowej karcie do głosowania?

Pakiet łączący zadania:

"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa na ul. Inowrocławskiej". Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na ul. Inowrocławskiej. Koszt: 144 000 zł.

"Oświetlenie chodnika do wiaty śmietnikowej w podwórku między ulicami Krótką, Zbąszyńską i Kobylogórską". Budowa oświetlenia solarnego drogi do altany śmietnikowej. Koszt: 38 658 zł.

"Budowa oświetlenia odcinka ul. Dworskiej". Montaż 13 latarni ulicznych na odcinku ul. Dworskiej. Koszt: 165 500 zł.

"Odtworzenie alei drzew przy ul. Koniawskiej". Wykonanie nasadzeń 50 sztuk drzew o dużym potencjale wzrostu w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem, po całej stronie wschodniej ulicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kobylogórską a Kanałem Siedlickim. Koszt: 60 000 zł.

Zadanie 1:

"Budowa drogi z nakładką asfaltową na istniejącej podbudowie przy ul. Chorągwianej". Położenie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na odcinku ok. 430 m długości, bez odwodnienia. Koszt: 334 114 zł.

Zadanie 2:

"Remont drogi ul. Nizinnej i ul. Leszczynowej". Wymiana nawierzchni drogi o długości ok. 350 m z ziemnej na asfaltową jako ciąg pieszo-jezdny umożliwiający dojazd do posesji mieszkalnych na powyższych ulicach. Koszt: 374 574 zł.

Zadanie 3:

"Alternatywna droga - ul. Podgórna". Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku ulicy Krętej oraz Podgórnej do ulicy Koniawskiej jako drogi alternatywnej w przypadku wyłączenia z ruchu ulicy Kasprzaka. Koszt: 312 184 zł.

Zadanie 4:

"Budowa drogi dojazdowej z kruszywa łamanego przy ul. Miłosza i ul. Szymborskiej". Budowa 500 m drogi z kruszywa łamanego przy ulicach Miłosza i Szymborskiej. Koszt: 465 762 zł.

Zadanie 5:

"Budowa kanalizacji deszczowej, naprawa nawierzchni i przebudowa chodników przy ul. Toruńskiej". Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Toruńskiej, naprawa nawierzchni drogi (nakładka asfaltowa) oraz przebudowa chodników po obu stronach jezdni. Koszt: 324 800 zł.

Zadanie 6:

"Remont ul. Włościańskiej". Remont ulicy Włościańskiej polegający na budowie drogi z nakładką asfaltową na całej jej długości. Koszt: 379 000 zł.

Łączna suma przeznaczona na Budżet Obywatelski 2022 to 7 455 276 zł. Ich rozdział jest następujący: 469 700 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii rejonowej (Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, os. Słoneczne, Dolinki), 1 342 000 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii oświatowej, 606 000 zł na zadanie twarde i 65 000 zł na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.

Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów dostępna jest na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl.

HARMONOGRAM NASTĘPNYCH SPOTKAŃ:

  • 17 czerwca - spotkanie oświatowe, godz. 12-15, sala sesyjna UM, ul. Sikorskiego 3-4,
  • 17 czerwca - os. Słoneczne, godz. 17.30, klub Zodiak, ul. Słoneczna 62a,
  • 18 czerwca - Wieprzyce, godz. 17.30, SP 12, ul. Dobra 16,
  • 21 czerwca - spotkanie ogólnomiejskie, godz. 17.30, SP 1, ul. Dąbrowskiego 23.
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.