Czyje wnioski na 2021 rok zostały przez miasto uwzględnione? W konkursie były rozpatrywane oferty, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gorzowie.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Łącznie w tym konkursie zostało podzielonych ok 3,7 mln zł. W założeniach czytamy, że miasto chce m.in. wzmocnić rolę Gorzowa jako ważnego polskiego ośrodka sportu, a także, aby została osiągnięta synergia pomiędzy sportem młodzieżowym a sportem seniorskim. Ma się także systematycznie zwiększać dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Poniżej szczegółowy podział na poszczególne zadania.

Sport to zdrowie

To zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uniwersalny program profilaktyki uzależnień wsparty zajęciami sportowymi.

Zostało rozdzielonych ponad 1,5 mln zł. Do AZS AWF na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych sekcjach trafi 213 tys. zł, Miejski Klub Pływacki Słowianka otrzyma 108 tys. zł, koszykarski AZS AJP - 100 tys. zł, a piłkarskie Stilon i Warta po 87 tys. zł.

Sportowa młodzież

Na wspieranie szkolenia sportowego młodzieży szkół ponadpodstawowych miasto przeznaczyło ponad 1,4 mln zł.

Tu kluby są zobowiązane do prowadzenia cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów mistrzostw Polski, mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata.

W tym zadaniu AZS AWF otrzyma 225 tys. zł, koszykarski AZS AJP - 190 tys. zł, kajakarskie G’Power i Admira po 80 tys. zł, tyle samo lekkoatletyczny ALKS AJP. Stal na szkolenie młodzieży w żużlu - 70 tys. zł (dodatkowo 22 tys. zł na młodych piłkarzy ręcznych), a piłkarze wodni Alfy - 68 tys zł.

Mistrzowie w Gorzowie

Organizacja wydarzeń w sportach o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej na terenie miasta, we współpracy z krajowymi lub międzynarodowymi federacjami sportowymi.

Na to zadanie zostało przeznaczone 118 tys. zł. Poniżej można zobaczyć, jakie imprezy otrzymają miejskie wsparcie finansowe.

Sport i rekreacja przeciwko uzależnieniom

173,5 tys. zł przeznaczone na organizację wydarzeń lub zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla organizacji niebędących klubami sportowymi. Dla uniwersalnych programów profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi.

Edukacja poprzez sport

50 tys. zł na organizację wydarzeń lub wydanie publikacji w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej, edukacji sportowej w celu wspierania rozwoju systemu edukacji poprzez sport i wzrost jego długofalowej efektywności oraz poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego.

Aktywny Gorzów

125 tys. zł na organizację wydarzeń sportowych mających na celu podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców w aktywności sportowej. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gorzowa, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.

Niepełnosprawni mistrzowie

200 tys. zł na wspieranie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych. Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów mistrzostw Polski, mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata.

Bezpieczna Warta

40 tys. zł na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców z Gorzowa i okolic przebywających nad wodą.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej