Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Wyniki matur mają zostać opublikowane we wtorek, 11 sierpnia pomiędzy godz. 8 i 10 na stronach OKE. W zakładce „uczeń” wystarczy wpisać swój numer PESEL i hasło otrzymane ze szkoły.

Maturę zdadzą ci, którzy otrzymają co najmniej 30 proc. punktów z polskiego, matematyki i języka obcego oraz podeszli do dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (tu próg 30 proc. ma zacząć obowiązywać dopiero od 2023 roku).

W poprzednich latach obowiązkowe były też egzaminy ustne - z języka polskiego i obcego - ale w tym roku zrezygnowano z nich ze względu na epidemię. Z tego samego powodu zmienił się termin matur: zawsze przeprowadzane na początku maja, tym razem - po raz pierwszy w historii - odbyły się w czerwcu, w reżimie sanitarnym.

W Gorzowie do egzaminu przystąpiło 1162 maturzystów, a matury odbywały się w 14 gorzowskich szkołach. Na zdawanie egzaminów zdecydowało się 92,52 proc. absolwentów.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.