Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rośnie liczba bezrobotnych również w powiecie gorzowskim: 4,6 proc. w czerwcu w porównaniu z majem 4,3 proc. i kwietniem 3,9 proc.

Stopa bezrobocia w Gorzowie jest i tak sporo mniejsza niż średnia w województwie lubuskim. W całym regionie w czerwcu było to 6 proc., czyli nieznacznie (o 0,4 proc.) więcej niż w maju.

Bez zmian pozostają natomiast proporcje: na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio w Gorzowie i powiecie gorzowskim – 54,4 i 60,9 proc.) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W czerwcu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosił 23,8 proc. (501 osób), a powyżej 50 lat – 27,1 proc. (570 osób). W powiecie gorzowskim odpowiednio 372 osoby (28,7 proc.) i 332 osoby (25,6 proc.).

Co dziesiąty gorzowski bezrobotny (236 osób) jest niepełnosprawny. Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,7 proc. (miesiąc wcześniej 5,4 proc.), natomiast w podregionie zielonogórskim 6,2 proc. (w kwietniu 5,8 proc.).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (11,4 proc.), międzyrzeckim (9,9 proc.) oraz krośnieńskim i żagańskim (9,8 proc.), a najniższą w Zielonej Górze (3,3 proc.), w Gorzowie (3,4 proc.) oraz w powiecie słubickim (3,6 proc.).

W czerwcu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 4 007 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 978 więcej niż w maju. Najwięcej w Gorzowie (1332) oraz w Zielonej Górze (800).

Na koniec czerwca 2020 r. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 529 bezrobotnych, w tym 13 224 kobiety, które stanowiły 56,2 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 364 osoby (o 1,6 proc.). W stosunku do czerwca 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 4 022 osoby (o 20,6 proc.).

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.