Pięciu diakonów po studiach w seminarium w Paradyżu przyjmie w sobotę święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Lityńskiego. Msza św. w Paradyżu, jak też msze prymicyjne w parafiach będą miały kameralny charakter ze względu na reżim sanitarny.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jak informuje Kuria Diecezjalna, w najbliższą sobotę, 23 maja o godz. 11 podczas mszy św. odprawianej w kościele seminaryjnym w Paradyżu 5 diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. Sakramentu święceń udzieli im biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. Podczas tej samej liturgii jeden alumn otrzyma też święcenia diakonatu.

W uroczystości mogą jednak wziąć udział wyłącznie imiennie zaproszeni goście. Msza św. będzie jednak transmitowana na kanale YouTube paradyskiego seminarium.

- Święcenia kapłańskie, czyli prezbiteratu przyjmą diakoni, którzy ukończyli formację w diecezjalnym seminarium duchownym. Następnego dnia po przyjęciu święceń nowo wyświęceni kapłani, zgodnie ze zwyczajem, odprawią prymicyjną mszę św. W tym roku, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, msza prymicyjna będzie miała raczej kameralny charakter. Uroczystości z szerszym udziałem wiernych odbędą się po ustaniu pandemii. Od 20 czerwca nowo wyświęceni księża zostaną skierowani do pracy duszpasterskiej. W okresie letnim będą zaangażowani w różne posługi o charakterze tymczasowym. Z końcem sierpnia otrzymają skierowanie na pierwszą stałą placówkę duszpasterską – informuje ks.  Andrzej Sapieha, rzecznik Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

W tym roku do grona kapłanów w diecezji wejdą: Łukasz Bajcar, z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie; Dawid Klepusewicz, z parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli; Wojciech Lisiewicz, z parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze; Jarosław Marszałek, z parafii pw. św. Klemensa w Głogowie; Paweł Mikołajczak, z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie. Święcenia diakonatu otrzyma natomiast Konrad Jasiewicz z parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku.

- Sakrament święceń został ustanowiony przez Chrystusa, który uczynił Apostołów i ich następców, czyli biskupów, uczestnikami swojej własnej misji. Z kolei biskupi zadania swego urzędu przekazali w różnym stopniu innym członkom Kościoła. Dlatego już od czasów starożytnych urząd kościelny sprawowany jest w trzech odrębnych stopniach przez biskupów, prezbiterów i diakonów. Diakoni znajdują się na najniższym szczeblu hierarchii. W jedności z biskupem i jego prezbiterium wypełniają oni swoją posługę w liturgii, głoszeniu słowa Bożego i dziełach miłości. Diakoni odczytują Ewangelię podczas mszy św. i usługują przy ołtarzu. Mają prawo rozdzielać wiernym komunię św. Mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć modlitwom i prowadzić pogrzeby. Diakoni, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, zobowiązani są do zachowywania celibatu. Z kolei kapłani (prezbiterzy) są współpracownikami biskupa. Wspierają go w realizacji powierzonej mu misji będącej kontynuacją posłannictwa zleconego przez Chrystusa Apostołom. Ich zadaniem jest głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii i sakramentu pokuty. Kapłani przewodzą również i kierują lokalnymi wspólnotami wiernych – tłumaczy ks. dr Andrzej Sapieha.

Ewangelia, modlitwa, posłuszeństwo i celibat

Podczas mszy św. przed homilią biskupa kandydaci na prezbiterów i diakonów zostają przedstawieni zgromadzonym wiernym. Potem publicznie wyrażają wolę przyjęcia święceń i zobowiązują się do przyjęcia związanych z nimi zadań: głoszenia Ewangelii, sprawowania sakramentów, gorliwej modlitwy i życia w duchu współofiarowania się z Chrystusem za zbawienie ludzi. Poza przyrzeczeniem czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi, kandydaci do diakonatu zobowiązują się także do życia w celibacie. Kiedy pozostali wierni modlą się za nich litanią do wszystkich świętych, kandydaci leżą krzyżem Dopiero po tym miejsce następuje główny obrzęd święceń. Najpierw wyświęcani są diakoni, którzy otrzymują właściwy sobie strój liturgiczny: stułę noszoną na lewym ramieniu oraz dalmatykę (wierzchnią szatę z rękawami). W taki stroju diakon podchodzi do biskupa i otrzymuje księgę Ewangelii.

Wyświęcając prezbiterów biskup w milczeniu nakłada ręce na głowy kandydatów, po nim to samo czynią wszyscy obecni na liturgii kapłani. Po odmówionej przez biskupa modlitwie konsekracyjnej nowo wyświęceni kapłani otrzymują strój liturgiczny: stułę noszoną na sposób kapłański i ornat. W tym stroju podchodzą do biskupa, który każdemu z nich udziela namaszczenia Świętym Krzyżmem, olejem poświęconym w Wielki Czwartek i służącym do sprawowania czynności sakramentalnych. Biskup przekazuje im również patenę z chlebem i kielich winem i wodą.

Kościół zachęca: Odważniej...

Od niedzieli, 17 maja br. w kościołach i kaplicach może przebywać większa niż do tej pory liczba wiernych. Na jedną osobę powinno przypadać 10 m kw. powierzchni użytkowej kościoła. Trzeba też zachowywać dystans 2 metrów od innych osób obecnych na nabożeństwie, a także zasłaniać nos i usta. - Biorąc pod uwagę te nowe normy, Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze zachęca wiernych naszej diecezji do coraz odważniejszego korzystania z parafialnej posługi duszpasterskiej w niedziele i dni powszednie – dodaje ks. Andrzej Sapieha.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem