Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

- Gdzie mają robić badania ludzie przyjmowani do pracy, np. w sklepach itp lub pracujący, którym termin tych badań właśnie się kończy? - dopytuje czytelniczka.

Faktycznie, laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informuje, że od 17 marca "w związku ze wzmożoną diagnostyką w kierunku wirusa SARS Cov-2, wstrzymuje wykonywanie pozostałych badań klinicznych (w tym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych), oraz (...) wstrzymuje przyjmowanie próbek do badań wody oraz żywności od klientów indywidualnych)".

Jak się dowiedzieliśmy, badania na posiew (mikrobiologiczne) osoby ze skierowaniem od lekarza mogą wykonać w innych laboratoriach diagnostycznych. Podobnie sprawa wygląda z badaniami okresowymi i orzeczeniami do spraw sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników.

Od lubuskiego państwowego inspektora sanitarnego w Gorzowie otrzymaliśmy odpowiedź, w której wymienia zmiany w przepisach dotyczące właśnie badań pracowniczych. Oto ona:

"Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. (...) informuje, iż zgodnie z art. 1 pkt 11, ppkt1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz.568), w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art.229 § 2 w zakresie badań okresowych.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust.1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni odwołania danego stanu.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1966 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika."

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.