Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„Dni otwarte” zawsze były okazją, aby uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice mogli poznać ofertę szkół średnich, kadrę pedagogiczną i szkolną społeczność. W czasie pandemii gorzowskie szkoły średnie nie mogą zaprosić do siebie, ale zachęcają kandydatów wirtualnie, organizując internetowe spotkania ze szkołą.

Co, gdzie, kiedy?

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „dzień otwarty” szkoły odbędzie się 25 kwietnia br. Planowane są różne działania, między innymi wirtualny spacer po szkole, udostępnione zostaną filmy promujące ofertę edukacyjną. Odpowiedzi na najważniejsze pytania będzie można uzyskać także telefonicznie oraz poprzez internetowe komunikatory.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – „drzwi otwarte” odbyły się już 4 kwietnia, dyrektor placówki przeprowadził wideokonferencję, w której uczniowie i rodzice mieli możliwość zadawania pytań. Przekazano także informacje o systemie, funkcjonowaniu szkoły i internatu. Na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych dostępny jest wirtualny spacer po szkole.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – „dzień otwarty” prawdopodobnie odbędzie się w maju.

IV Liceum Ogólnokształcące – wszelkich informacji dotyczących naboru udziela telefonicznie sekretariat szkoły, od 20 kwietnia w godz. 8–15. Na stronie internetowej IV LO dostępny jest także wirtualny spacer.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 – w VIII Liceum Ogólnokształcącym „dni otwarte” odbędą się 16 maja br. Materiały dla uczniów znajdują się na stronach internetowych szkoły. W kwietniu szkoła planuje zamieścić w mediach społecznościowych ulotki i plakaty, udostępnić wideoprezentację oraz przesłać do szkół podstawowych foldery.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – na stronie internetowej szkoły w zakładce „promocja szkoły” można znaleźć ulotkę informacyjną, filmy dotyczące życia szkoły. Placówka planuje przygotowanie wirtualnego spaceru. Dostępny będzie także dyżur telefoniczny.

Zespół Szkół Ekonomicznych – wszystkie informacje odnośnie do rekrutacji zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół Elektrycznych – od 18 kwietnia organizuje „wirtualne dni otwarte szkoły”. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki.

Zespół Szkół Gastronomicznych – „dzień otwarty” dla ósmoklasistów odbędzie się 25 kwietnia, w formie dyżuru telefonicznego.

Zespół Szkół Mechanicznych – zorganizował „Wirtualny Dzień Otwartych Drzwi” 18 kwietnia. W mediach społecznościowych, telefonicznie, a także za pomocą wideorozmowy kandydaci mogli poznać funkcjonowanie szkoły i uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Zespół Szkół Odzieżowych – „dzień otwarty” dla ósmoklasistów odbędzie się 25 kwietnia w formie dyżuru telefonicznego. Wszystkie informacje odnośnie do rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Zespół Szkół Ogrodniczych – organizował wirtualne spotkanie 18 kwietnia poprzez Facebook. Szkoła udziela także informacji telefonicznie.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.