Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z strony internetowej (https://www.zcg.net.pl/cms/file/3176). Formularze należy wypełnić, podpisać i dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub do specjalnego pojemnika na korespondencję, ustawionego przed wejściem do biura Związku.

Takie deklaracje muszą złożyć wszyscy, którzy do tej pory nie segregowali odpadów oraz ci, którzy zamierzają skorzystać z ulgi za kompostowanie odpadów komunalnych w przydomowym kompostowniku (ulga wynosi 5 zł od gospodarstwa domowego).

Dokąd dzwonić i wysyłać?

Obsługa klienta odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, adres: mg6@zcg.net.pl, bok@zcg.net.pl, a także telefonicznie sprawy związane z deklaracją (zmiana, ulga itp.) załatwimy pod numerem 95 7287 105, sprawy związane z windykacją pod numerem 95 7287 107, a z gospodarką wodno-ściekową pod numerem 95 7287 109.

Reklamacje zgłaszać można przez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronie www.zcg.net.pl

Jakie zmiany?

Od 1 kwietnia 2020 roku na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 wszyscy mają obowiązek segregować odpady – nie ma możliwości zaznaczenia w deklaracji braku segregacji. W związku z tym właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy wcześniej wybrali brak segregacji, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji.

Nie zmieniły się zasady segregacji – nadal segregujemy odpady na 5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady, odpady niesegregowane (zmieszane).

Za brak segregacji grozi kara. Jeśli operator lub pracownicy ZCG MG-6 stwierdzą brak segregacji w danej nieruchomości, właściciel składający deklarację będzie musiał zapłacić karę: dwukrotność stawki podstawowej.

Stawka za odbiór odpadów w gospodarstwie domowym wynosi 24 zł od osoby za miesiąc.

Stawki dla zabudowy niezamieszkałej nie uległy zmianie - należy stosować stawki dotyczące segregowanych odpadów. Deklarując selektywny sposób zbierania odpadów, należy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarować wszystkie frakcje odpadów komunalnych dostosowując pojemność pojemnika do ilości wytwarzanych odpadów danej frakcji (np. 80 l na papier, 120 l na szkło itd.).

Ulga za kompostowanie bioodpadów - właściciele nieruchomości jednorodzinnych deklarujący zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ulgi w wysokości 5 zł miesięcznie za daną nieruchomość – w takim przypadku nieruchomość taka nie zostanie wyposażona w pojemnik na bioodpady, operator nie będzie odbierał bioodpadów, nie będzie można przekazywać bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.