Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej prezydent Jacek Wójcicki wraz z wiceprezydent od kultury Małgorzatą Domagałą wręczali stypendia twórcze artystyczne uzdolnionym gorzowianom.

Miejski stypendia kulturalne przyznawane są od 1996 roku, dotąd przyznano ponad 220 stypendiów dla twórców z takich dziedzin, jak: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne, opieka nad zabytkami, a także w zakresie upowszechniania kultury: animacji kulturalnej, zarządzaniu kulturą i wspieraniu rozwoju kadr kultury.

W tym roku komisja powołana przez prezydenta wybrała 21 osób, które otrzymają wsparcie na swojej twórczej drodze. - Stypendyści musieli przekonać komisję, że te pieniądze, które otrzymają, wykorzystają efektywnie i w interesujący sposób dla mieszkańców Gorzowa. Projekty były bardzo różne. Część dotyczyła stricte rozwoju osobistego, ale są też stypendia na przedsięwzięcia, których celem jest zaprezentowanie swojej twórczości - mówi Ina Czaińska, dyr. miejskiego wydziału kultury.

W tym roku uznanie komisji zyskał też jeden z dziedziny konserwacji zabytków.

Hanna Kuraszkiewicz, studiująca w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, konserwację dzieł sztuki chce przeznaczyć stypendium na badanie pierwotnej kolorystyki i technik wykonania sztukaterii na elewacji jednej z gorzowskich kamienic, przy ul. Łokietka 21. - Konserwacja dzieł sztuki to moja pasja, a jako gorzowianka wiem, że ciągle mamy zaniedbane stare kamienice. Chcę zwrócić uwagę na to dziedzictwo, które nam pozostało. A być może moja praca, mam taką nadzieję, przyczyni się do renowacji kamienicy - mówi stypendystka.

W tym roku komisja była łaskawa: na 23 wnioski przyznano stypendium 21 osobom. To z jednej strony uznanie dla jakości projektów, ale też większe możliwości finansowe, aby docenić więcej osób.

- Komisja oceniła naprawdę świetne projekty, a mi nie pozostało nic innego jak z przyjemnością zaakceptować rekomendacje. Cieszę się, że miasto może pomagać utalentowanym gorzowianom w ich twórczej pracy. A pomagamy coraz bardziej. Kilka lat temu wychodziliśmy od kwoty kilkunastu tysięcy. W zeszłym roku na stypendia przeznaczyliśmy 60 tys. zł, a w tym roku było aż 110 tys. zł - mówi prezydent Jacek Wójcicki.

Wśród tegorocznych stypendystów przeszło połowa to osoby zajmujące się muzyką. Zarówno klasyczną, jak też bardzo eksperymentalną. Niektórzy są już znani publiczności dzięki wypromowaniu się poprzez kanał YouTube. Ale pomoc rodzinnego miasta pomoże im zrobić kolejny milowy krok w swojej muzycznej karierze. - Chciałbym wydać w tym roku nowe single i złożyć z nich debiutancki album. Chodzi o moje autorskie piosenki, chcę śpiewać swoją twórczość. Niesamowite, jak to się wszystko szybko rozwija u mnie, w różnych dziedzinach, byłem przecież też w filmie. Ale najważniejsza dla mnie jest jednak zawsze muzyka - mówi Mateusz Ciawłowski, licealista z I LO.

Artyści stypendyści AD 2020

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Bartosz Bandura (teatr) - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktor Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Wystąpił dotąd w ok. 26 spektaklach także reżyserował. Laureat kilku nagród teatralnych. Stypendium przeznaczy na udział w warsztatach w ramach „Battery Festiwal”, które odbędą się w Nowym Jorku. W ubiegłym roku uczestniczył w takich warsztatach w Reykjavíku na Islandii. Umiejętności tam nabyte wykorzystuje reżyserując spektakle oraz w innych projektach artystycznych.

Magdalena Bańkowska (muzyka) - absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalu jazzowego i Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie fortepianu. Związana z gorzowską sceną jazzową. Laureatka wielu festiwali. W Opolu jej kompozycja została zakwalifikowana do udziału w kategorii debiuty. Stypendium przeznaczy na wydanie własnej płyty.

Tomasz Biernacki (taniec) - ukończył zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie. Prowadzi Studio Tańca Parkieciarnia przy Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Pasji „Przez Taniec do Serca”. Zorganizował dotąd wiele akcji i festiwali tanecznych. Wielokrotnie był laureatem festiwali i przeglądów. Stypendium przeznaczy na wyjazd szkoleniowy do placówki treningowej Team Shmetta w Antwerpii.

Leszek Błażewicz (sztuki wizualne) - prowadzi amatorską działalność artystyczną, kiedyś w ramach Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Maluje akwarele, które wystawiał kilkakrotnie w Gorzowie Wlkp. Tematyką, której poświęca swoją twórczość, jest architektura gorzowska. Jego prace wykonane są z ogromną starannością, detale architektoniczne odtworzone są z niemal fotograficzną dokładnością. Stypendium przeznaczy na akcesoria malarskie do realizacji Projektu Akwarele z cyklu „Bramy gorzowskie”.

Wojciech Brożek (muzyka) - wokalista, producent, kompozytor muzyki rozrywkowej oraz teatralnej, animator kultury, w przeszłości radiowiec. Obecnie lider zespołu Żółte Kalendarze. Na jego dyskografię składa się kilka płyt. Stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu i oprogramowania do dalszej działalności muzycznej, w tym wydanie albumów muzycznych.

Julia Bury (muzyka) - uczennica Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu. Ukończyła Szkołę Muzyczną I st. w klasie fortepianu. Zajmuje się muzyką od 6. roku życia. Brała udział w licznych przeglądach i festiwalach, na których otrzymywała liczne wyróżnienia Brała udział w musicalu „Alicja w Krainie Czarów”. W dorobku ma 4 single. Stypendium planuje przeznaczyć na zakup pianina cyfrowego, które posłuży jej do występów.

Katarzyna Chorążyczewska (animacja i edukacja kulturalna) - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, kierunku kulturoznawstwo, oraz studiów podyplomowych Menedżer Kultury. Pracowała w CEA - Filharmonii Gorzowskiej, aktualnie p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu. Realizowała wiele projektów animacyjnych i warsztatów, za które otrzymywała nagrody. Stypendium planuje przeznaczyć na realizację projektu animacyjnego i warsztatów dla podopiecznych świetlic środowiskowych, m.in. opartych na idei „teatru papierowego” kamishibai.

Mateusz Ciawłowski (muzyka) - uczeń I LO w Gorzowie Wlkp., muzyk. Uczęszczał do Szkoły Muzycznej Huberta Zbiorczyka. Sukces osiągnął dzięki opublikowaniu twórczości w serwisie YouTube (20 mln razy wyświetlono publikację jego utworu). Jego twórczość popularyzują media ogólnopolskie. Uzyskał tytuł Ambasadora Gorzowa Wlkp. Stypendium zamierza przeznaczyć na wydanie własnej, debiutanckiej płyty muzycznej.

Marek Konarski (muzyka) - muzyk, saksofonista. Ukończył szkoły muzyczne w Gorzowie i Poznaniu oraz studia magisterskie w Danii (Danish National Academy of Music, Odense) oraz studia podyplomowe także tam. Koncertuje w Jazz Clubie Pod Filarami oraz za granicą. Współpracuje ze szwedzką grupą Carl Winter, jest też m.in. członkiem zespołu saksofonisty amerykańskiego Jerry'ego Bergonziego. Stypendium planuje przeznaczyć na wydanie własnego, debiutanckiego albumu.

Marceli Kowalewski (muzyka) - absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp oraz Akademii Sztuki w Szczecinie, wiolonczelista. Zdobywał nagrody w konkursach wiolonczelowych. Bierze udział w projektach muzycznych realizowanych przez CEA - Filharmonię Gorzowską. Uczestniczy również w innych projektach muzycznych. Stypendium zamierza przeznaczyć na zakup smyczka wiolonczelowego w celu kontynuowania dalszej działalności artystycznej.

Hanna Kuraszkiewicz (opieka nad zabytkami) - studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, konserwacji dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego. Prace magisterską pisze na temat „Problematyka konserwatorsko-restauratorska secesyjnej sztukaterii elewacyjnej na przykładzie kamienicy przy ul. Łokietka 21”. Stypendium zamierza przeznaczyć na prace badawcze dotyczące pierwotnej kolorystyki oraz technik wykonania sztukaterii elewacyjnej jednej z gorzowskich kamienic.

Kamil Aleksander Kwiatkowski (muzyka) - absolwent Akademii Jakuba z Paradyża, na kierunku filologia, specjalność język angielski. Amatorsko zajmuje się muzyką w duecie Wrathu + Mała Fuzja. Jego twórczość została wyróżniona m.in. podczas Getting Out Festiwalu. Uczestniczył w kilkunastu projektach muzycznych: festiwalach, przeglądach, koncertach i filmach. Stypendium przeznaczy na wyprodukowanie albumu z muzyką elektroniczną, na którą materiał w części jest już gotowy.

Aleksander Lasek (muzyka) - muzyk Filharmonii Gorzowskiej, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Współpracował z wieloma orkiestrami, realizował liczne projekty muzyczne, w tym warsztaty, a także tworzył grupy muzyczne, m.in. Grupę Perkusyjną PerQ4, w której składzie występuje. Twórca przedstawienia muzycznego Drums 2 Dance. Laureat wielu konkursów, brał udział w nagraniach wielu wydawniczych projektów muzycznych. Stypendium zamierza przeznaczyć na realizację cyklu warsztatów muzycznych dla dzieci z gorzowskich przedszkoli i zakup instrumentów potrzebnych do realizacji zamierzenia.

Paweł Łęczuk (literatura) - poeta, organizator festiwali literackich, prowadzi spotkania, współredaguje pisma kulturalne. Zajmuje się również promocją książek innych autorów. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień na konkursach literackich. Był nominowany do nagrody Lubuski Wawrzyn Literacki. Brał udział w konkursie pisarskim w Chinach, czego pokłosiem jest publikacja jego wierszy w języku angielskim. Stypendium zamierza przeznaczyć na przygotowanie i wydanie książki poetyckiej pn. Odbicia Gorzowa Wielkopolskiego, zawierającej wiersze autora oraz fotografie Gorzowa autorstwa Krzysztofa Micha.

Wanda Milewska (literatura) - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku dziennikarstwo. Dziennikarka prasowa i radiowa. Współzałożycielka Fundacji „Złota Jesień”, prowadzącej warsztaty terapii zajęciowej, autorka książek i blogerka. Związana z Radiem Gorzów, Radiem Gorzów Plus, pismem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej „Aspekty” i wydawnictwem milpress. Prowadzi blog kulturalny. Stypendium planuje przeznaczyć na wydanie wspomnieniowej książki oraz prowadzenie portalu kulturalnego.

Hanna Piosik (muzyka) - absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS, wokalistka. Współpracuje z Filharmonią Gorzowską i Jazz Klubem Pod Filarami. W dorobku artystycznym należy odnotować nagrania albumów muzycznych. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych. Posługuje się nowymi formami wyrazu artystycznego. Realizowała szereg projektów muzycznych, specjalizując się w sesjach muzycznych opartych na improwizacji. Stypendium przeznaczy na zakup karty dźwiękowej, która posłuży do nagrania albumu wokalno-instrumentalnego o tematyce moralnej, w formie cyfrowej.

Mariusz Smoliński (muzyka) - nauczyciel w Szkole Muzycznej I stopnia im. W.J.Ciesielskeigo oraz wykładowca Wydziału Muzyki Estradowej i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest muzykiem wywodzącym się z gorzowskiej sceny jazzowej. Od lat związany z projektami muzycznymi w Gorzowie. Stypendium zamierza przeznaczyć na sfinansowanie końcowego etapu realizacji autorskiej płyty wraz z organizacją koncertu premierowego w Gorzowie.

Paweł Turłaj (film) - współzałożyciel gorzowskiego zespołu Kawałek Kulki, aktualnie zajmuje się realizacją filmików dokumentalnych. Został wyróżniony w konkursie filmów 1-minutowych w Gdańsku oraz jest laureatem konkursu filmowego O! Znaki Pracy. Stypendium zamierza przeznaczyć na stworzenie filmów dokumentalnych z muzyką gorzowskich muzyków.

Maja Elżbieta Wilczewska (animacja i edukacja teatralna) - absolwentka m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Realizuje projekty, których ideą jest prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci z gorzowskich szkół i przedszkoli. Warsztaty wspierają placówki oświatowe w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, oparte są na formule teatru kamishibai, wyzwalającego kreatywność uczestników warsztatów. Stypendium przeznaczy na zakup materiałów koniecznych do realizacji projektu.

Maksymilian Wiśniewski (muzyka) - muzyk związany z Fundacją Magnetofon. Uczył się w Szkole Muzycznej I i II st. przy ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp. Muzyczną drogę rozpoczął od gry na gitarze klasycznej, aktualnie tworzy muzykę elektroakustyczną. Muzyka jest jego pasją, wydaje płyty i uczestniczy w wielu projektach muzycznych. Koncertuje, w tym na festiwalach. Współpracuje ze szwedzkimi wytwórniami, gdzie wydaje swoje płyty (wytwórnie: Sleep Sequence oraz Purlieu Recordings). Jego stylistyka muzyczna jest emocjonalna, określana mianem depresyjnego techno. W procesie tworzenia używa m.in. syntezatora modularnego. Stypendium zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu i akcesoriów koniecznych do tworzenia tego rodzaju muzyki

Bernard Tadeusz Woliński (literatura) - przedsiębiorca, amatorsko zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki: teatrem, muzyką, a teraz literaturą. Stworzył serię opowiadań upamiętniających wydarzenia historyczne z udziałem własnej rodziny oraz wiersze. Zamierza wydać własną książkę, na którą przeznaczy przyznane stypendium.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.