Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje nie tylko osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, ale także z powodu choroby lub niepełnosprawności. Osobie, która mieszkając sama, sobie nie poradzi.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na ośrodki dla: osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych fizycznie, uzależnionych od alkoholu, a także przewlekle psychicznie chorych. Właśnie taka placówka znajduje się w Gorzowie. Dom przyjmuje najtrudniejszych pacjentów, tych z chorobą Alzheimera.

Jak dostać miejsce w takich domach? Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydają miejscy urzędnicy. Decyzję podejmują na podstawie skompletowanej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej. Dlatego we wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej trzeba udokumentować dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty. Należy przedłożyć także wywiad środowiskowy i zaświadczenie lekarskie (w tym ocenę psychologa). I najważniejsze – zgodę osoby ubiegającej się lub (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych) zgodę opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt. Tę najczęściej pokrywa się ze świadczenia emerytalnego lub rentowego. Pobyt w miejskich placówkach jest odpłatny i wynosi tyle ile średnie miesięczne koszty utrzymania pacjenta w placówce. Ile zapłaci pacjent, zależy od jego sytuacji materialnej.

Gdzie znajdują się takie placówki?

Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku, ul. Podmiejska-Boczna 10, 66-400 Gorzów

Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym z chorobą Alzheimera, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku, al. Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej