W związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego postanowiliśmy sięgnąć do prasy z tamtego okresu. Oprócz "jedynie słusznych" w swej wymowie ideologicznej artykułów znajdziemy notatki pokazujące życie codzienne. Śladów tych szukaliśmy w grudniowych wydaniach "Gazety Lubuskiej" i "Trybuny Ludu" z 1981 r.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„Gazeta Lubuska” 14 XII

W związku z wprowadzeniem stanu wojennego została zawieszona sprzedaż paliw silnikowych dla prywatnych pojazdów samochodowych oraz taksówek prywatnych. CPN prosi wszystkich użytkowników pojazdów o niepodjeżdżanie do stacji benzynowych.

„Trybuna Ludu” 14 XII

Wojewódzki Sztab Antykryzysowy w Szczecinie na swym ostatnim posiedzeniu omawiał sprawy związane z fatalnym zaopatrzeniem tego regionu w ziemniaki. Zobowiązano prezydenta Szczecina do dokonania rozpoznania możliwości skupu ziemniaków w okolicach miasta.

GL 15 XII

WSS informuje, że na niezrealizowane kartki mięsne poczynając od października wstecz można będzie wykupić cukier w relacji 1:1. Sprzedaż cukru prowadzi sklep przy Owocowej, róg Fabrycznej.

GL 15 XII

Zamrażarkę za bony Pekao kupię. Zielona Góra, ul. Grzybowa.

Gen. Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Zdjęcie ilustracyjne
Gen. Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Zdjęcie ilustracyjne  WALDEK SOSNOWSKI

GL 16 XII

Obserwuje się w woj. zielonogórskim w poszczególnych zakładach pracy próby prowadzenia handlu wymiennego: produkt za produkt. Uwzględniając potrzeby ochrony rynku odpowiednie organa kontrolne przedsięwzięły zdecydowane działania eliminujące te praktyki.

GL 16 XII

W woj. zielonogórskim nie ma zakazu poruszania się po drogach samochodami prywatnymi. Należy jednak brać pod uwagę np. w razie uzyskania zgody na wjazd do województwa szczecińskiego, że przejazd prywatnych pojazdów przez woj. gorzowskie jest zabroniony.

GL 17 XII

Fiata 126p, rok prod. 1979 zamienię na kombajn „Bizon” – Żagań, ul. XXX-lecia PRL.

TL 17 XII

Kiedy odbędzie się losowanie Dużego Lotka i następne? – wyjaśnień udzielił Bogusław Urban, dyrektor PP Totalizatora Sportowego

– Zgodnie z ustaleniami odbywać się będą losowania wszystkich rodzajów Toto-Lotka. Zaległe z niedzieli 13 grudnia przeprowadziliśmy w środę 16 grudnia.

GL 18 XII

Wojewoda zielonogórski polecił wprowadzić sprzedaż artykułów żywnościowych do sklepów branży przemysłowej. Dziś realizacja polecenia będzie kontrolowana. Celem tej decyzji jest skrócenie kolejek i wprowadzenie czekających pod dach.

GL 19 XII

Harcerskie Pogotowie Zimowe Komendy Hufca ZHP w Zielonej Górze w związku z brakiem łączności telefonicznej postanowiło przyjść z pomocą mieszkańcom miasta w nagłych wypadkach. Z dniem dzisiejszym wprowadza się dyżury harcerzy, którzy powiadamiać będą pogotowie ratunkowe o konieczności wyjazdu do chorych. Dyżury całodobowe druhowie pełnić będą w SP nr 2 przy ul. Gwardii Ludowej, siedzibie hufca przy ul. Janka Krasickiego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Strzeleckiej.

GL 20 XII

Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych PRL w Zielonej Górze zawiadamia, że sprzedaż karpia dla inwalidów wojennych niepracujących i podopiecznych odbędzie się 21 bm. w siedzibie oddziału przy ul. Chrobrego 15/17 w Zielonej Górze.

TL 20 XII

W celu poprawy stanu gospodarki i warunków życia ludności Komitet Gospodarczy Rady Ministrów upoważnił ministra Handlu Wewnętrznego i Usług do uruchomienia sprzedaży piwa od 18 bm.

TL 20 XII

Wyjaśnienia w sprawach codziennych:

Jak zawiadomić rodzinę w innej miejscowości o wypadku losowym (np. ciężka choroba, śmierć)?

Należy zwrócić się do najbliższego posterunku milicji lub patrolu milicyjnego czy wojskowego.

TL 21 XII

KM MO we Włocławku wszczęła postępowanie przeciwko pracownikom Zakładów Graficznych w Toruniu podejrzanym o fałszowanie kartek na zakup alkoholu i papierosów.

GL 23 XII

Wyjątkowo z okazji świąt Zakłady Mięsne w Gorzowie przystąpiły do produkcji kiełbasy białej. Pierwsza dostawa – 7 ton – trafiła do gorzowskich sklepów wczoraj. Dziś w sprzedaży będą 3 tony. Kiełbasa biała sprzedawana jest na kartki II grupy w cenie 50 zł.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej