Podczas ostatniej sesji w tym roku, zaplanowanej na 19 grudnia, radni zdecydują o przyjęciu budżetu dla Gorzowa na rok 2019. Do podziału jest ponad 956 mln zł.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Projekt uchwały budżetowej zakłada inwestycje na poziomie 343,5 mln zł. Dochody określono na 823,5 mln zł, a wydatki na ok. 956,1 mln zł.

Największymi inwestycjami w przyszłym roku będą: kontynuacja przedsięwzięć związanych z systemem zrównoważonego transportu miejskiego, przebudowa ulicy Kostrzyńskiej, modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, budowa Centrum Edukacji Zawodowej, a także zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I, na który w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości ponad 207 mln złotych.

W 2019 r. dochody miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów wyniosą 154 mln zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, czyli PIT i CIT to 174,3 mln zł. Subwencja ogólna wyniesie 178 mln zł.

Agnieszka Kaczmarek, skarbnik miasta
Agnieszka Kaczmarek, skarbnik miasta  Fot. Daniel Adamski

W ramach wsparcia z UE i budżetu państwa magistrat spodziewa się 136,7 mln zł, a dochody z gospodarowania majątkiem będą wynosić 37 mln zł.

Największą pozycją po stronie wydatków miasta jest oświata i edukacja, na którą planuje się wydać ponad 253,5 mln zł. Drugą, co do wielkości pozycją, są zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny, które pochłoną w przyszłym roku 168,8 mln zł, z tego 54,4 mln zł to dotacja z budżetu państwa na świadczenia „500 plus”.

Na gospodarkę komunalną Gorzów wyda w przyszłym roku 29,6 mln zł, na administrację 46,7 mln zł.

Na kulturę zapisano 16,7 mln zł, a na sport i turystykę 11,6 mln zł; na budżet obywatelski zarezerwowano 6,18 mln zł.

Projekt budżetu zakłada, że na koniec przyszłego roku dług miasta wyniesie ok. 238,5 mln zł, co będzie stanowić 28,96 proc. dochodów ogółem. Planowany deficyt na poziomie 132,7 mln zł ma częściowo zostać pokryty z kredytu w wysokości 101,9 mln zł.

Przyszłoroczny budżet Gorzowa będzie wyższy niż w 2018 r., w którym wydatki wyjściowo określono na ok. 864,6 mln zł, a dochody na ok. 763,5 mln zł. Nakłady na inwestycje wzrosną o 18 proc. tj. o kwotę 51,6 mln zł, gdyż w tym roku określono je na 291,9 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej