Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W głosowaniu wzięło udział 9 227 mieszkańców, każdy mógł oddać trzy głosy. Ważnych głosów było 8 024, w tym 5 734 gorzowian skorzystało z formy papierowej, a 2 290 z głosowania elektronicznego. Głosów nieważnych było 1 203. Najczęściej popełniane błędy to oddanie więcej niż jednego głosu w danej kategorii (tzn. oddanie głosu na karcie papierowej oraz przez elektroniczny formularz), błędne dane mieszkańców lub brak podpisu, oddanie głosów przez osoby nieuprawnione np. spoza Gorzowa.

Poniżej lista zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Kategoria ogólnomiejska – zadania wybrane w drodze głosowania mieszkańców:

1. Fabryka Pozytywnej Energii, 1 362 głosy, koszt 500 tys. zł. Budowa ośmiu siłowni zewnętrznych na terenie miasta wraz z elementami małej architektury m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.

2. Poszukiwacze Pozytywnej Energii, 1 477 głosów, koszt 61 800 zł. Przez trzy miesiące na czterogodzinnych zajęciach warsztatowo-wykładowych mieszkańcy będą przeciwdziałać codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku codzienne porcje uśmiechu i radości.

Kategoria rejonowa

Zamoście – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

3. Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto), koszt 30 tys. zł. Zadanie polega na remoncie/przebudowie chodnika zlokalizowanego przy ul. Wawrzyniaka na odcinku od wjazdu do marketu Netto do nowo przebudowanego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną oraz dostawieniu koszy na śmieci i ławki na istniejący przystanek autobusowy wraz z przeniesieniem rozkładu jazdy pod wiatę.

4. Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68, koszt 26 508 zł. Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko.

5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu dla osób początkujących z różnych grup wiekowych, koszt 5 500 zł. Seria 20 działań dla różnych grup wiekowych, mających zwiększyć sprawność fizyczną mieszkańców Zawarcia oraz zaktywizować ich do aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników.

6. Grillujemy Zawarcie – cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu, koszt 11 250 zł. Organizacja cotygodniowych spotkań Zawarciaków „przy grillu” w każdy weekend okresu ciepłego (maj – wrzesień) – minimum 15 spotkań w przestrzeni publicznej (park przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej 22). Ich stałym elementem powinno być sporządzanie dań z grilla dla uczestników, a organizator powinien również zapewnić atrakcje dla dzieci (maty taneczne, maty do gier typu twister, paletki, piłki itp.) oraz rodziców (np. mobilne boisko do siatkówki). Dodatkowo organizator mógłby urozmaicać spotkania, nawiązując współpracę z zespołami (tanecznymi, muzycznymi) czy innymi organizacjami z okolicy, by przedstawiały siebie i swoje pasje.

7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1, koszt 242 042 zł. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Śląskiej 5-7: remont chodnika, wykonanie kwietników, nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie oświetlenia parkowego.

8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów”, koszt 20 tys. zł. Organizacja i promocja cyklu warsztatów dla mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia polegać będą na tworzeniu nowych przedmiotów, z tych które już straciły swój blask. W ramach warsztatów będą powstawać również elementy służące upiększeniu Zawarcia.

9. Upiększamy Zawarcie – seria murali, koszt 35 500 zł. Wykonanie trzech murali według rysunków Romana Picińskiego wraz z odpowiednim przygotowaniem ścian.

Zakanale – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

10. Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej, koszt 180 tys. zł. Budowa odcinka ul. Wschodniej.

11. Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka, koszt 190 800 zł. Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Knaka od skrzyżowania z ul. Braci Paździorków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Furmanka i odcinkiem ul. Furmanka do ul. Poznańskiej.

Śródmieście – zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców:

12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42, 1 270 głosów, koszt 344 471 zł. Wykonanie parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy przychodni.

Piaski – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

13. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego, koszt 80 900 zł. Cztery urządzenia, dwie ławki, jeden kosz na odpady, nawierzchnia, ogrodzenie.

14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia, koszt 133 461 zł. Utwardzenie ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia.

15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego, 29 tys. zł. Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego od sklepu wędkarskiego w stronę apteki Strywald na długości ok. 35 m i zagospodarowaniem terenu: remont schodów przy sklepach, montaż trzech ławek, kosza na psie odchody, dwóch koszy na śmieci oraz zasadzenie pięciu drzew.

16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2, koszt 53 tys. zł. Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte.

17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112, koszt 56 tys. zł. Wycinka sześciu drzew do średnicy 50 cm, poszerzenie jezdni o szerokość od 0 m do 1,5 m oraz długość ok. 66 m.

Staszica – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza, koszt 88 tys. zł. Frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na początkowym odcinku ul. Wańkowicza (od ul. Mościckiego).

19. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3, koszt 71 tys. zł. Wymiana nawierzchni asfaltowej wzdłuż bloków przy ul. Staszica 1 i 3 o długości ok. 110 m.

20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB, koszt 42 035 zł. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – zejście do przystanku MZK Asnyka koło garaży.

21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7, koszt 83 969 zł. Wykonanie 14 miejsc parkingowych oraz przebudowa wjazdu przy ul. Asnyka 3-7.

22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej, koszt 40 130 zł. Budowa czterech miejsc parkingowych przy ul. Sportowej.

23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19, koszt 31 800 zł. Wykonanie dojazdu drogi z kostki brukowej – długość 20 m, szerokość 3,0 m – do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19.

Wieprzyce – zadanie wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

24. Budowa odcinka ul. Ułanów, koszt 362 811 zł. Budowa drogi na początkowym odcinku 125 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i włączeniem jej w ul. Dobrą.

Manhattan – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

25. Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego, koszt 260 480 zł. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0 m z asfaltobetonu.

26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego, koszt 86 tys. zł. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego, na odcinku od Biedronki do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.

Górczyn – zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców:

27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza, koszt 352 400 zł. Remont schodów, chodników, utworzenie ścieżki przez park oraz budowa muru oporowego.

Osiedle Słoneczne – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania:

28. Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara, koszt 75 527 zł. Budowa 42 m chodnika od ul. Sportowej o szerokości 3 m oraz 70 m o szerokości 1,5 m oraz remont schodów.

29. Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach, koszt 138 tys. zł. Przebudowa 72 m chodnika oraz schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murku oporowego na długości 56 m.

30. Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a al. 11 Listopada, kosz 141 296 zł. Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a al. 11 Listopada.

Dolinki – zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców:

31. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159, koszt 252 500 zł. Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości ok. 5,5 m i długości 98 m wraz z oświetleniem (cztery lampy).

Kategoria oświatowa – zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego:

32. Plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10, koszt 120 tys. zł. Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14.

33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11, koszt 160 tys. zł. Budowa sportowo-rekreacyjnego miniboiska dostosowanego do grup integracyjnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3.

34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a, koszt 100 tys. zł. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2.

35. Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23, koszt 400 tys. zł. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.

36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8, koszt 450 tys. zł. Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 40 m x 20 m przy IV Liceum Ogólnokształcącym.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.