Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Znane już są wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2018. Głosowanie właściwie dotyczyło jedynie inicjatyw ogólnomiejskich oraz inwestycji na Zawarciu. W pozostałych rejonach miasta mieszkańcy wybrali sami zadania do realizacji podczas dyskusji i spotkań. Taką formę przewiduje nowy regulamin Budżetu obywatelskiego.

– Odbyło się dwanaście spotkań konsultacyjnych. 10 w rejonach i po jednym ogólnomiejskim i oświatowym. To zaowocowało największa w historii budżetu obywatelskiego liczbą 47 zadań przyjętych do realizacji. To prawie tyle ile było w pięciu poprzednich edycjach razem – mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.

– Rekordowa jest również kwota, która zostanie przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia to ponad 5,7 mln zł. I ta kwota powinna być utrzymana, bo w regulaminie założyliśmy, że przeznaczamy na Budżet Obywatelski 2 proc wykonanych dochodów miasta – dodaje Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

W głosowaniu wzięło udział prawie 6,4 tys. gorzowian, zdecydowana większość (82%) oddała swój głos w sposób tradycyjny, wrzucając papierową kartę do urny. W kategorii ogólnomiejskiej najwięcej głosów otrzymał pomysł budowy w okolicach Filharmonii Gorzowskiej integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych oraz poprawa infrastruktury rowerowej w mieście, m.in. na ul. Fabrycznej.

Była również wydzielona pula pieniędzy na tzw. projekt miękki. W tej kategorii zrealizowane będą zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (440 głosów).

Na Zawarciu, gdzie mieszkańcy zdecydowali się na formę głosowania zwyciężyła przebudowa ulicy Tkackiej.

Sprawdź, co zrobią w twojej dzielnicy

Kategoria ogólnomiejska

Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Wnioskodawcy: Iwona Kotwicka, Roman Kuźbiński, Wojciech Pięta.

Koszt: 1.031.400 zł

Opis: integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych podzielony na 4 strefy: strefa aktywna, strefa muzyczna oraz integracji sensorycznej, strefa relaksu i wyciszenia, strefa rekreacji i wypoczynku. Poprawa infrastruktury rowerowej ma na celu uzupełnienie infrastruktury rowerowej w istniejących drogach rowerowych w różnych częściach miasta oraz budowę drogi rowerowej przy ul. Fabrycznej.

Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki). Wnioskodawcy: Wojciech Pięta, Arkadiusz Krajewski.

Koszt: 114.600 zł

Opis: organizacja dwóch eventów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz przybliżenie tak widowiskowej, jednak nieznanej naszym mieszkańcom dyscypliny sportu powszechnego jaką jest Street Skatting (ekstremalna jazda na rolkach, deskorolce, MTB czy BMX). W kolejnym etapie zadanie dotyczy zorganizowania wyścigu smoczych łodzi mieszkańców miasta, uczniów, studentów, urzędników, pracowników służb mundurowych itp.

Kategoria rejonowa

Zawarcie:

Przebudowa ulicy Tkackiej. Wnioskodawcy: Katarzyna Rodzoch, Magdalena Bęzel.

Koszt: 343.149,00 zł

Opis: wykonanie przyłącza wód opadowych na ul. Tkackiej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na odcinku 250 m (od Wału Poprzecznego w kierunku ul. Jutowej). Założenie: szerokość drogi 5,5m; nawierzchnia bitumiczna na całym odcinku drogi, tj. 250 m; kanalizacja deszczowa na odcinku 150 m.

Zakanale:

Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej i Kobylogórskiej oraz terenu przy ul. Strażackiej. Wnioskodawcy: Grażyna Borowicz, Teresa Tomczak, Angelika Zacierka, Artur Szostak. Kwota: 343.800 zł.

Opis zadania: podwórze przy ul. Kobylogórskiej, Krótkiej i Zbąszyńskiej: zagospodarowanie terenu zielonego, zniwelowanie, obsadzenie żywopłotem, naprawa ścieżek, obsianie trawą, ławeczki, stół do szachów lub ping-ponga; ul. Strażacka: montaż słupków do gry w siatkówkę, 3 stoliki i ławki do gry w szachy i chińczyka plus trzy ławki do siedzenia.

Śródmieście:

Utwardzenie części podwórka w kwartale: 30 Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego. Wnioskodawca: Ewa Gomta. Kwota: 78.179,42 zł.

Opis: utwardzenie placu wraz z miejscami parkingowymi, wykonanie chodników, miejsca odpoczynku dla mieszkańców, nasadzenia roślin ozdobnych.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26. Wnioskodawca: Irena Wesołowska. Kwota: 77.696,95 zł.

Opis: budowa placu zabaw wraz z miejscem odpoczynku, trawnik z nasadzeniami.

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Chrobrego 37,38, Strzeleckiej 12-16, Starej 2, Pocztowej 3-11. Wnioskodawca: Beata Derymacka. Kwota: 83.912,99 zł.

Opis: utwardzenie części terenu (kostka brukowa betonowa).

Rewitalizacja podwórka przy ul. Borowskiego 21. Wnioskodawca: Krzysztof Hładki. Kwota: 81.008,00 zł.

Opis: wykonanie parkingu, nawierzchni jezdnej, zagospodarowanie zieleni.

Lifting podwórka przy ul. 30 Stycznia 2A, ul. Dąbrowskiego 7a i 7. Wnioskodawca: Sylwia Bronka. Kwota: 22.065,00 zł.

Opis: wykonanie miejsca odpoczynku, mini placu zabaw, zagospodarowanie zieleni.

Piaski:

Oświetlenie ul. Bazaltowej. Wnioskodawca: Hilary Błonka. Kwota: 165.000,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Bazaltowej – 20 lamp.

Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski. Kwota: 178.000,00 zł.

Opis: zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Cegielskiego poprzez utworzenie traktu spacerowo-rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z miejscami wypoczynku (ławki parkowe), budowa siłowni plenerowej i placu zabaw na terenie przyległym do ul. Dowbora-Muśnickiego wraz z jego zagospodarowaniem (ławki, kosze na śmieci, ścieżki żwirowe, zieleń).

Manhattan:

Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 76.500,00 zł.

Opis: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.

Remont chodników przy ul. Hubala. Wnioskodawca: Andrzej Boruch. Kwota: 186.136,27 zł.

Opis: przebudowa chodnika po obu stronach ul. Hubala.

Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Grzegorz Kozłowski. Kwota: 77.000,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Plac Jana Pawła II na odcinku od ul. Maczka do ul. KEN – 9 lamp.

Wieprzyce:

Oświetlenie ul. Zwiadowców i Minerów. Wnioskodawca: Anna Sulikowska. Kwota: 160.000,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Zwiadowców i Minerów – 18 lamp.

Oświetlenie części ul. Warzywnej. Wnioskodawcy: Małgorzata Dudny, Iwona Renicka. Kwota: 19.000,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia elektrycznego części ul. Warzywnej – 2 lampy.

Oświetlenie ul. Witnickiej. Wnioskodawca: Paweł Podoski. Kwota: 93.000,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Witnickiej – 11 lamp.

Oświetlenie części ul. Komandosów. Wnioskodawca: Wanda Oleszkiewicz. Kwota: 71.800,00 zł.

Opis: wybudowanie oświetlenia części ul. Komandosów (ze względu na wąski pas drogowy wynikający z własności prywatnej) – 8 lamp.

Staszica:

Remont chodnika przy ul. Lelewela. Wnioskodawca: Danuta Lisiecka. Kwota: 40.000,00 zł.

Opis: wykonanie przebudowy chodnika od przejścia dla pieszych na ul. Marcinkowskiego do wjazdu Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Lelewela. Powierzchnia przebudowanego chodnika około 190 m2.

Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie. Wnioskodawca: Andrzej Jakubaszek. Kwota: 22.300,00 zł.

Opis: remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie.

Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej. Wnioskodawca: Grzegorz Masewicz. Kwota: 49.600,00 zł.

Opis zadania: budowa chodnika na długości 150 m w pasie drogowym ul. Londyńskiej.

Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97. Wnioskodawca: Jolanta Sopińska. Kwota: 30.000,00 zł.

Opis zadania: budowa 52 metrów bieżących chodnika od ul. Marcinkowskiego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97.

Utwardzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d. Wnioskodawcy: Elżbieta Bytniewska, Edward Mikołajko. Kwota: 66.157,71 zł.

Opis: utwardzenie placu przy ul. Staszica 1 i 3 kostką betonową pod miejsca parkingowe – ok 20 miejsc.

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego. Wnioskodawca: Bronisława Pawłowska. Kwota: 55.000,00 zł.

Opis: wykonanie chodnika przed budynkiem o długości 60 metrów bieżących oraz wykonanie parkingu/placu postojowego na części działki pomiędzy budynkami mieszkalnymi.

Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d. Wnioskodawca: Elżbieta Szymczyk. Kwota: 35.362,00 zł.

Opis: Wykonanie chodnika przed budynkiem.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego. Wnioskodawca: Paweł Witkowiak. Kwota: 45.000,00 zł.

Opis: Budowa miejsc postojowych do parkowania równoległego przy ul. Malczewskiego wzdłuż ogrodzenia szkoły.

Górczyn:

Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego. Wnioskodawca: Hanna Kaup. Kwota: 80.000,00 zł.

Opis: modernizacja części ścieżek parkowych, ustawienie ławek parkowych, ustawienie koszy na śmieci, remont groty oraz murów oporowych, pielęgnacja drzew i krzewów, usunięcie samosiewów, oczyszczenie terenu, montaż budek dla ptaków.

Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej. Wnioskodawca: Marzanna Bukowska. Kwota: 35.400,00 zł.

Opis zadania: remont odcinka chodnika na długości 50 m od skrzyżowania z ul. Kościuszki 1a-d do zjazdu do budynku ul. Czereśniowa 9a-d.

Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15. Wnioskodawca: Piotr Bocheński. Kwota: 28.000,00 zł.

Opis: przebudowa chodnika na długości 50 m od ul. Wróblewskiego.

Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota: 53.000,00 zł.

Opis: remont chodnika na długości 110 m wzdłuż budynku nr 1-3.

Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b – 7 a,b,c. Wnioskodawca: Sławomir Kuciński. Kwota: 52.000,00 zł.

Opis: budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów na wysokości budynku nr 1a,b – 7 a,b,c.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota: 40.329,86 zł.

Opis: budowa parkingu na 12-14 miejsc.

Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego. Wnioskodawca: Krzysztof Kropiński. Kwota: 50.000 zł.

Opis: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.

Osiedle Słoneczne:

Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do ul. Słonecznej. Wnioskodawca: Zofia Jaensch. Kwota: 13.251,62 zł.

Opis zadania: budowa chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Al. 11 Listopada 130, a blokiem przy ul. Słonecznej 95- 91.

Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca. Wnioskodawca: Małgorzata Blatkiewicz. Kwota: 64.900,00 zł.

Opis: remont schodów wraz chodnikiem pomiędzy przychodnią lekarską a budynkiem nr 18.

Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 157.123,00 zł.

Opis: remont ul. Plac Słoneczny wraz z budową dwóch nowych miejsc parkingowych.

Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95. Wnioskodawca: Henryka Nowicka. Kwota: 107.514,00 zł.

Opis: zagospodarowanie dawnego boiska na strefę wypoczynku i wielopokoleniowych spotkań poprzez postawienie ławeczek, zestawów dla dzieci oraz przyrządów do ćwiczeń fitness.

Dolinki:

Remont odcinka ul. Okólnej. Wnioskodawca: Piotr Matczak. Kwota: 197.066,81 zł.

Opis: Wykonanie remontu drogi na długości 200 m bez chodników.

Remont chodnika przy ul. Zamenhofa. Wnioskodawca: Mikołaj Krzykliwy. Kwota: 145.901,37 zł.

Opis: Wykonanie remontu chodników po obu stronach jezdni na ul. Zamenhofa.

Kategoria oświatowa

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. Wnioskodawca: Maria Zawadzka. Kwota: 475.000 zł.

Opis: remont i modernizacja istniejącego boiska wraz ze zmianą podbudowy, nawierzchni, odwodnieniem i wyposażeniem.

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42. Wnioskodawca : Radosław Pawelczyk. Kwota: 350.000 zł.

Opis: budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem, zakupem i montażem urządzeń sportowych.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Wnioskodawca: Beata Korban. Kwota: 50.000 zł.

Opis: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4 e. Wnioskodawcy: Izabela Myślińska, Jarosław Antonowicz. Kwota: 40.000 zł.

Opis: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Wnioskodawca: Marek Piechowiak. Kwota: 40.000 zł.

Opis: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2 a. Wnioskodawca: Katarzyna Gromiec. Kwota: 50.000 zł.

Opis: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Wnioskodawca: Bogumiła Hałas. Kwota: 50.000 zł.

Opis: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały 18. Wnioskodawca: Ewa Bandkowska. Kwota: 91.000 zł.

Opis: nowa nawierzchnia, zakup sprzętu zabawowego oraz sprawnościowego, stworzenie strefy relaksacyjnej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.