Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu

1/14
>
iki
Zdjęcie numer 0 w galerii - Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu

Fot. Bartłomiej Nowosielski / Urząd Miasta Gorzowa

>
Przebudowę 1,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i ciągiem pieszym na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. 17 maja 2022 r. to termin, w którym inwestycja planowo byłaby skończona zgodnie z założeniami pierwotnymi etapowania i inwestycji. Jednak zakres inwestycji został zwiększony o przebudowę torowiska na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, Roosevelta i Andrzejewskiego. Zwiększenie zakresu inwestycji wymagało reorganizacji ruchu w ciągu tych ulic i wykluczenie części pasów ruchu. Aktualnie ku końcowi zmierzają prace na południowym pasie ruchu, w czerwcu ruch zostanie przełożony na pas północny. Finalna realizacja przebudowy niniejszego skrzyżowania pozwoli zamknąć całą przebudowę ul. Chrobrego i Mieszka I, a co za tym idzie, zakończyć inwestycję. Będzie to miało miejsce w lipcu 2022 r. Zrealizowana została przebudowa na skrzyżowaniu ul. Chrobrego, Jagiełły i Wybickiego. Tutaj funkcjonuje już nowa organizacja ruchu, jednak nie wszystkie pasy ruchu już funkcjonują. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe przy chodnikach, głównie wzdłuż ul. Chrobrego i Wybickiego. Lada chwila zacznie się instalacja tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Słupy do montażu już zostały zamontowane. Trwają też prace wykończeniowe przy mostku nad Kłodawką oraz brukarskie wykończenia w okolicach budynku sądu. Pozostałe odcinki brukarsko zostały ukończone. Pozostaje uzupełnienie nasadzeń, uzupełnienie małej architektury (szyby w wiatach przystankowych, ławki, śmietniki).
 • Zdjęcie numer 1 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 2 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 3 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 4 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 5 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 6 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 7 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 8 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 9 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 10 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 11 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 12 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 13 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu
 • Zdjęcie numer 14 w galerii Cała przebudowa od Pocztowej do Roosevelta w centrum Gorzowa ostatecznie skończy się w lipcu